คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ
หัวหน้าสำนักวิชา
wannapa.l@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wannapa.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุตม์ เจริญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942999 ต่อ 123
narut.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล
รองศาสตราจารย์
053-942999
paruedee.ngui@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanyanattha.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กมลพร กัญชนะ
อาจารย์
053-942999#112
kamonphorn.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปราน จินตะเวช
อาจารย์
053942960
pran.jin@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิรดา เขมานิฏฐาไท
อาจารย์
053942960
sirada.khe@cmu.ac.th
อาจารย์ อัจฉรียา สายศิลป์
อาจารย์
053942989#133
atchareeya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pichaarpa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. MATTHEW ROBSON
อาจารย์
053942989 ต่อ 125
matthew.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา บรรจงประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
942988 ต่อ 107
achara.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ นิลสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942999-119
benjamas.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Lee Kian Cheng
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943960
kiancheng.lee@cmu.ac.th