สถาบันนโยบายสาธารณะ

Chiang Mai University School of Public Policy

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน เพียงแค่มีหัวใจเพื่อสาธารณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พบสุข ช่ำชอง
รองผู้อำนวยการ
0988153444
pobsook.c@cmu.ac.th