ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 16:49:42 น.