สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงและตกแต่งศูนย์ GI Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5/7/2565 14:36:20 น.