สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยา Abbott Realtime HIV-1 amplification reagent จำนวน 2 kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/4/2567 0:33:45 น.