ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 160. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ ประจำอาคารต่างๆ (เครื่องผลิตน้ำเย็น,คูลลิ่งทาวเวอร์) แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 21 ชุด

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:36:38 น.