ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มช.S1,อาคารศูนย์บริการนักศึกษาและอาคารเรือนพักรับรองอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2563 16:26:19 น.
ไฟล์แนบ