สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน โครงการวิจัย

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 10:52:09 น.