สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (สขร.1)

ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2/10/2566 14:30:15 น.
ไฟล์แนบ