สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธี e-bidding

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธี e-bidding 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/10/2563 19:02:15 น.