ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR รายการที่ 58 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) จำนวน 2 ระบบ

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/10/2566 17:23:36 น.