ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 521. ระบบโสตทัศนูปกรณ์และการถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม 0315 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/5/2566 16:12:41 น.
ไฟล์แนบ