ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13/1/2564 15:31:26 น.
ไฟล์แนบ