ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/9/2563 16:49:51 น.