ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย ชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 16:50:46 น.