ประกาศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์ด้วยการหักเหของแสงเลเซอร์ระบบอัตโนมัติ (๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/4/2567 14:30:41 น.