ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำตาดชมภู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/3/2566 16:26:31 น.
ไฟล์แนบ