ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/3/2566 16:00:36 น.