ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. และ ๗๕ ม. ภาควิชาธรณีวิทยา สำนักทะเบียนและประมวลผล และสำนักหอสมุด

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/5/2566 16:36:22 น.