ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง อาคาร 6

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง อาคาร 6 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะทันตแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2563 12:28:59 น.
ไฟล์แนบ