ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2563 โคมไฟฉายแสงอัลตราไวโอเลตสำหรับส่วนมือและเท้าและตู้ฉายแสงอัลตราไวโอเลตชนิดยืนทั้งตัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/5/2563 10:01:35 น.
ไฟล์แนบ