ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการที่ 15. งานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี))

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/1/2565 14:33:49 น.
ไฟล์แนบ