ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 340. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 95 เครื่อง

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 13:50:22 น.
ไฟล์แนบ