สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน และวัสดุหมดความจำเป็น ระหว่างปีงบประมาณ 2566

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 13:44:03 น.