ประกาศราคากลาง งานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/5/2566 16:07:47 น.