ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2/10/2566 17:37:16 น.
ไฟล์แนบ