ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับระบบควบคุมทางวิศวกรรมและอุปกรณ์สำหรับสร้างสัญญาณแอนะล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/5/2563 15:30:30 น.
ไฟล์แนบ