ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาหรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการที่ 8. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวกฯ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:49:59 น.
ไฟล์แนบ