ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 193. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงปัองกันเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร (Ventilator) ยี่ห้อ Bennett รุ่น 840 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:37:07 น.