ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ๑๙๕. เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และปริมาณความอิ่มตัวของเลือดชนิดเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:36:54 น.
ไฟล์แนบ