ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการที่ 4. ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในระบบประกอบอาคารฯ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน)

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/1/2565 14:33:54 น.
ไฟล์แนบ