ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 343 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง และวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 50 เครื่อง

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 13:50:18 น.
ไฟล์แนบ