ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ด้วยวิธี e-bidding

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ด้วยวิธี e-bidding 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/3/2563 16:40:19 น.
ไฟล์แนบ