ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/4/2567 15:44:55 น.
ไฟล์แนบ