ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของหอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 (อาคาร CD) และหอพักนักศึกษาชายอาคาร 2 (อาคาร GH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 15:05:13 น.