ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้าง Food Makerspace/Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/9/2563 22:17:31 น.