ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 465. โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมระบบไฟฟ้า และระบบแก๊ส ขนาดประมาณ 304x120x85 ซม. จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/10/2566 17:23:40 น.
ไฟล์แนบ