ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์อาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์อาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 16:29:31 น.