ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและพื้นที่รอบอาคารกลุ่มอาคารงานสถานที่เดิมและแนวรั้วด้านหน้า ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/9/2563 17:28:28 น.