ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงรางระบายน้ำธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 14:50:07 น.
ไฟล์แนบ