ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/9/2564 15:49:00 น.