ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสลับสัญญาณ (HDMI Switch)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักทะเบียนและประมวลผล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 16:26:51 น.