ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการที่ 17. งานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอดฯ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:34:52 น.
ไฟล์แนบ