ให้การต้อนรับบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

7 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณีนาพรหม พร้อมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) นำโดย ดร.สมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด และกรรมการอำนวยการ คณะเกษตรศาสตร์ คุณอัศวิน จิตต์จำนงค์ ผู้อำนวยการด้านส่งเสริมความผูกพันองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร คุณกิระวี อัศวจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์งานสรรหา พร้อมทีมงาน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกงาน และการร่วมวิจัย ในโครงการ University partnerships and co-creation program ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่