ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๔๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

10 พฤษภาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๔๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ถวายระหว่าง ๑๕-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ถวายวัดรอบๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดอุโมงค์ วัดฝายหิน วัดป่าแดงมหาวิหาร วัดร่ำเปิง วัดประทานพร วัดสวนดอก วัดโชติกุนสุวรรณาราม วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดผาลาด (สกิทาคามี)

ร่วมบุญได้ที่บัญชี : โครงการมหาสังฆทาน 9 วัด
ธ.ไทยพาณิชย์ 667-279620-3 สาขา มช.

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สอบถามและร่วมถวายสังฆทานได้ที่
พระนำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม จ. เชียงใหม่ โทร. 081-5682612
รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช. โทร. 081-8696068
อ.ดร.ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล คณะมนุษยศาสตร์ มช. โทร. 081-6441666

ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs150565
แกลลอรี่