คณะวิทย์จัด Chiang Mai Winter Science Camp ปี 2

18 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "Chiang Mai Winter Science Camp" ปี 2 ค่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป และผู้สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยา มช. ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้พบปะอาจารย์ในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย การเตรียมตัวในการสมัครเข้าศึกษาต่อ และเชื่อมโยงกับแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ และยังได้ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการรับสมัครค่ายครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่ http://winterscicamp.science.cmu.ac.th
แกลลอรี่