ชมรม Ex-M.B.A. CMU จัดดินเนอร์การกุศล ระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพื้นที่ห่างไกล

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. และศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-M.B.A. CMU) จัดงาน Ex-M.B.A. Friendship Night Gala Dinner การกุศล รับฟังการแสดงดนตรีจากวงยุพราช YRC Combo และวง The Older Fashioned Club พร้อมโชว์ตระการตาจากแสนหลวง และกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญชวนผู้สนใจสนับสนุนเงินทุนผ่านการจัดงานเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการหอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อ ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านกองปะ อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่