ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Publishing OA with Wiley

17 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "Publishing OA with Wiley" การเผยแพร่ผลงานกับสำนักพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือการตีพิมพ์กับวารสารประเภท Open Access (OA) จัดโดยสำนักพิมพ์ Wiley ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/THA-AW-2023-CMU (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด 100 คน

แกลลอรี่