ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง

25 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศรัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดขึ้น โดยมีนาย วรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน และแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 8,438 กองทุน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 8,160 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 247 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร จำนวน 31 กองทุน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่