ต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

11 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ในโอกาสแนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่คนใหม่ และเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้งหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่